ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 11.04.2019 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів 11.04.2019 року

Приватного акціонерного товариства  «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії Загальних зборів. 

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Пашкевич Л.О., членів лічильної комісії Шпак М.О., Петров І.Г.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 709 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Пашкевич Л.О., членів лічильної комісії Шпак М.О., Петров І.Г.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення:

Затвердити регламент проведення Загальних зборів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 709 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:

Затвердити регламент проведення Загальних зборів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 709 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення напрямків діяльності та планів на 2019 рік. 

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначити напрямки діяльності та плани на 2019 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 709 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначити напрямки діяльності та плани на 2019 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. 

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 709 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 709 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. 

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, в розмірі 2531700,00 грн. направити на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 709 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, в розмірі 2531700,00 грн. направити на покриття збитків минулих років.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (щодо видів економічної діяльності Товариства). 

Проект рішення:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо видів економічної діяльності шляхом включення нових видів діяльності згідно з КВЕД: 41:10 – Організація будівництва будівель, 70:22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 709 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо видів економічної діяльності шляхом включення нових видів діяльності згідно з КВЕД: 41:10 – Організація будівництва будівель, 70:22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування.