ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 11.04.2019 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 11.04.2019 року Приватного акціонерного товариства  «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278) 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.  …

Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод» Згідно з переліком …