Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 11.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 709155 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 701915 штук.

Залишити відповідь