Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Наглядовою радою Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Познякова Сергія Миколайовича. Підстава такого рішення — рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.