ПАТ «Київський склотарний завод» змінило свою назву

ПАТ «Київський склотарний завод» змінило свою назву

Загальними зборами акціонерів ПАТ «КСТЗ» було прийнято рішення змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» на «Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод», скорочене найменування – з «ПАТ «КСТЗ» на «ПрАТ «КСТЗ», що викладено в протоколі річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2016 року.

Зазначені зміни в найменуванні юридичної особи 09 червня 2016 року було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у встановленому законодавством порядку.