Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

2. Код за ЄДРПОУ: 00293278

3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, провулок Балтiйський, 23

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 430-36-22, (44) 430-36-22

5. Електронна поштова адреса: urist@kstz.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.kstz.kiev.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.04.2015 звільнено Голова Наглядової Ради Позняков Сергій Миколайович . .

.

20,2069
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення звільнити Познякова Сергія Миколайовича  з посади Голови Наглядової Ради . Підстава рішення: у зв”язку із зменшенням кількості та припиненням повноважень членів Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -20,2069%. Перебував на посаді з 07.06.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
09.04.2015 звільнено Член Наглядової Ради Водоп’янов Володимир Михайлович . .

.

30,056
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення звільнити Водоп’янова Володимира Михайловича   з посади Члена Наглядової Ради. Підстава рішення: у зв”язку із зменшенням кількості та припиненням повноважень членів Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -30,056%. Перебував на посаді – з 07.06.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
09.04.2015 звільнено Член Наглядової Ради Селівончик Ігор Семенович . .

.

4,4704
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення звільнити Селівончика Ігоря Семеновича з посади Члена Наглядової Ради . Підстава рішення: у зв”язку із зменшенням кількості та припиненням повноважень членів Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -4,4704%. Перебував на посаді – з 07.06.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
09.04.2015 звільнено Член Наглядової Ради Тітаренко Ігор Віталійович . .

.

1,4321
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення звільнити Тітаренко Ігоря Віталійовича  з посади Члена Наглядової Ради . Підстава рішення: у зв”язку із зменшенням кількості та припиненням повноважень членів Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -1,4321%. Перебував на посаді – з 07.06.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
09.04.2015 звільнено Член Наглядової Ради Осінчук Володимир Борисович . .

.

0
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення звільнити Осінчука Володимира Борисовича  з посади Члена Наглядової Ради . Підстава рішення: у зв”язку із зменшенням кількості та припиненням повноважень членів Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебував на посаді з 07.06.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
09.04.2015 звільнено Член Наглядової Ради Yuman Limited/Юман Лімітед . НЕ 282115

.

0
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення звільнити юридичну особу Yuman Limited/Юман Лімітед (код за ЄДРПОУ НЕ 282115)  з посади Члена Наглядової Ради . Підстава рішення: у зв”язку із зменшенням кількості та припиненням повноважень членів Наглядової ради. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебував на посаді з 07.06.2012 року. Замість звільненої особи нікого не було призначено.
09.04.2015 звільнено Голова Ревізійної комісії Калюпа Олена Леонідівна . .

.

0
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення звільнити Калюпу Олену Леонідівну  з посади Голови Ревізійної комісії. Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень членів Ревізійної комісії. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді з 07.06.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
09.04.2015 звільнено Член Ревізійної комісії Милокост Людмила Володимирівна . .

.

0
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення звільнити Милокост Людмилу Володимирівну  з посади Члена Ревізійної комісії. Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень членів Ревізійної комісії. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді з 07.06.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
09.04.2015 звільнено Член Ревізійної комісії Тарасюк Світлана Василівна . .

.

0
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення звільнити Тарасюк Світлану Василівну  з посади Члена Ревізійної комісії. Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень членів Ревізійної комісії. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді з 07.06.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
09.04.2015 призначено Член Наглядової Ради Позняков Сергій Миколайович . .

.

20,2069
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Наглядової Ради  Познякова Сергія Миколайовича. Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень попереднього складу членів Наглядової Ради.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -20,2069%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: голова Наглядової ради, член Наглядової ради.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
09.04.2015 призначено Член Наглядової Ради Водоп’янов Володимир Михайлович . .

.

30,056
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Наглядової Ради  Водоп’янова Володимира Михайловича . Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень попереднього складу членів Наглядової Ради.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -30,056%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: заступник голови Наглядової ради.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
09.04.2015 призначено Член Наглядової Ради Селівончик Ігор Семенович . .

.

4,4704
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Наглядової Ради  Селівончика Ігоря Семеновича. Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень попереднього складу членів Наглядової Ради.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -4,4704%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: член Наглядової ради, генеральний директор.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
09.04.2015 призначено Член Наглядової Ради Тітаренко Ігор Віталійович . .

.

1,4321
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Наглядової Ради  Тітаренко Ігоря Віталійовича. Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень попереднього складу членів Наглядової Ради.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -1,4321%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: член Наглядової ради, радник директора.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
09.04.2015 призначено Член Наглядової Ради Позняков Дмитро Сергійович . .

.

20,2067
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Наглядової Ради  Познякова Дмитра Сергійовича. Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень попереднього складу членів Наглядової Ради.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -20,2067%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: представник члена Наглядової ради.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
09.04.2015 призначено Член Ревізійної комісії Калюпа Олена Леонідівна . .

.

0
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Ревізійної комісії Калюпу Олену Леонідівну. Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень попереднього складу членів Ревізійної комісії.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: Голова Ревізійної комісії, помічник директора. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
09.04.2015 призначено Член Ревізійної комісії Милокост Людмила Володимирівна . .

.

0
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Ревізійної комісії Милокост Людмилу Володимирівну . Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень попереднього складу членів Ревізійної комісії.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: Член Ревізійної комісії, головний бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
09.04.2015 призначено Член Ревізійної комісії Тарасюк Світлана Василівна . .

.

0
Зміст інформації:
09.04.2015р. загальними зборами акціонерів  ПАТ “Київський склотарний завод” (протокол №1 від 09.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Ревізійної комісії Тарасюк Світлану Василівну. Підстава рішення: у зв’язку із припиненням повноважень попереднього складу членів Ревізійної комісії.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: Член Ревізійної комісії, головний економіст. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
09.04.2015 призначено Голова Наглядової Ради Позняков Сергій Миколайович . .

.

20,2069
Зміст інформації:
09.04.2015р. Наглядовою радою  ПАТ “Київський склотарний завод” було прийнято рішення призначити на посаду Голови Наглядової Ради  Познякова Сергія Миколайовича. Підстава рішення: рішення Наглядової ради №1 від 09.04.2015 р.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -20,2069%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: голова Наглядової ради, член Наглядової ради.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
09.04.2015 призначено Голова Ревізійної комісії Калюпа Олена Леонідівна . .

.

0
Зміст інформації:
09.04.2015р. Ревізійною комісією  ПАТ “Київський склотарний завод” було прийнято рішення призначити на посаду Голови Ревізійної комісії Калюпу Олену Леонідівну. Підстава рішення: рішення Ревізійної комісії №1 від 09.04.2015 р.  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено: до припинення повноважень.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п”яти років: Голова Ревізійної комісії, помічник директора. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

З повагою, директор ПАТ “КСТЗ” Говоруха В.П.

10.04.2015 р.

Залишити відповідь