Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

2. Код за ЄДРПОУ: 00293278

3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, провулок Балтiйський, 23

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 430-36-22, (44) 430-36-22

5. Електронна поштова адреса: urist@kstz.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.kstz.kiev.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 

Згідно із переліком акціонерів станом на 27.02.2015р. (дата складення переліку: 02.03.2015р.), яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ “Київський склотарний завод”, який Товариство отримало 02.03.2015р, стало відомо що у акціонера – фізичної особи розмір пакету акцій збільшився. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 18,0889 % статутного капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 20,2069% статутного капіталу. Розмір пакета акцій акціонера, з урахуванням розміру збільшення: 20,2069% статутного капіталу.

Згідно із переліком акціонерів станом на 27.02.2015р. (дата складення переліку: 02.03.2015р.), яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ “Київський склотарний завод”, який Товариство отримало 02.03.2015р, стало відомо що у акціонера – фізичної особи розмір пакету акцій збільшився. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 11,6283 % статутного капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 20,2067% статутного капіталу. Розмір пакета акцій акціонера, з урахуванням розміру збільшення: 20,2067% статутного капіталу.

Згідно із переліком акціонерів станом на 27.02.2015р. (дата складення переліку: 02.03.2015р.), яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ “Київський склотарний завод”, який Товариство отримало 02.03.2015р, стало відомо що у акціонера – юридичної особи (Yuman Limited/Юман Лімітед, код за ЄДРПОУ – НЕ 282115, місцезнаходження: 3090, Кіпр, Лімасол, Агіас Зоніс, 50, Аріанті Корт, 2 поверх) розмір пакету акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 24,903% статутного капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 0% статутного капіталу. Розмір пакета акцій акціонера: 0% статутного капіталу.

Згідно із переліком акціонерів станом на 27.02.2015р. (дата складення переліку: 02.03.2015р.), яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ “Київський склотарний завод”, який Товариство отримало 02.03.2015р, стало відомо що у акціонера – фізичної особи розмір пакету акцій збільшився. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 6,0001 % статутного капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 20,2067% статутного капіталу. Розмір пакета акцій акціонера, з урахуванням розміру збільшення: 20,2067% статутного капіталу.

Повідомлення опубліковано в “Бюлетень. Цінні папери України” №39 від 04.03.2015 р.

З повагою, директор ПАТ “КСТЗ” Говоруха В.П.

03.03.2015 р.

Залишити відповідь