Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод» Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, скл читать далее

До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (ідентифікаційний код – 00293278, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі — Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збо читать далее

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 19.04.2017 року Приватного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278) 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.  Проект рішення: Обрати лічильну комі читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

21.04.2017 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Київський склотарний завод» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код читать далее