Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» 2. Код читать далее

До уваги акціонерів ПАТ «Київський склотарний завод»!

До уваги акціонерів ПАТ «Київський склотарний завод»! Публічне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (код ЄДРПОУ – 00293278, місцезнаходження: м. Київ, провулок Балтійський, 23) повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного то читать далее

ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278, далі – Товариство) м. Київ 17.09.2015 Дата проведення загальних зборів 17.09.2015 Місце проведення загальних зборів м читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Київський склотарний завод» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ читать далее

ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод»

ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (далі – Товариство) м. Київ                                                         09.04.2015 р. Дата проведення загальних зборів 09.04.2015 р. Місц читать далее

ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (далі – Товариство) м. Київ                                                         09.04.2015 р. Дата проведення загальних зборів 09.04.2015 р. Місц читать далее