ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 19.04.2017 року Приватного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278) 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.  Проект рішення: Обрати лічильну комі читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

21.04.2017 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Київський склотарний завод» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код читать далее

До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»! Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (код ЄДРПОУ – 00293278, місцезнаходження: м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі — Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акці читать далее

ПАТ «Київський склотарний завод» змінило свою назву

ПАТ «Київський склотарний завод» змінило свою назву

ПАТ «Київський склотарний завод» змінило свою назву Загальними зборами акціонерів ПАТ «КСТЗ» було прийнято рішення змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» на «Приватне акціонерне товариство «Київський склотарн читать далее

ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278, далі – Товариство) м. Київ 12.04.2016 р. Дата проведення Загальних зборів 12.04.2016 Місце проведення Загальних зборів м. Київ, пров. Бал читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» 2. Код читать далее