Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД» 2. Код читать далее

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 17.04.2018 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 17.04.2018 року Приватного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод» Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, скл читать далее