ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 19.04.2017 року Приватного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278) 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.  Проект рішення: Обрати лічильну комі читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

21.04.2017 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Київський склотарний завод» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код читать далее