Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Київський склотарний завод» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ читать далее

ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод»

ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (далі – Товариство) м. Київ                                                         09.04.2015 р. Дата проведення загальних зборів 09.04.2015 р. Місц читать далее

ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (далі – Товариство) м. Київ                                                         09.04.2015 р. Дата проведення загальних зборів 09.04.2015 р. Місц читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації  І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Київський склотарний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 00293278 3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, провулок Балтiйський, 23 4. Міжмі читать далее