Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод» Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, скл читать далее

До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (ідентифікаційний код – 00293278, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі — Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збо читать далее