ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 11.04.2019 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 11.04.2019 року Приватного акціонерного товариства  «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278) 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.  …

Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод» Згідно з переліком …

До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (ідентифікаційний код – 00293278, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 11 квітня 2019 року об 11.00 год. за адресою: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради.