Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка) Повідомлення про виникнення особливої інформації Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 11.04.2019 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 11.04.2019 року Приватного акціонерного товариства  «Київський склотарний завод» (код за ЄДРПОУ 00293278) 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.  …

Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод» Згідно з переліком …